Tin tức

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần CBNV, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Đối tác & khách hàng