Công ty cổ phần TSG Vân Đình

Địa chỉ: Phố Nguyễn Thượng Hiền, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Tp Hà Nội

Mã số thuế: 0500452445

Người đại diện/Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Hồng Thái

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất kinh doanh các loại vật liệu xây dựng