Chính sách nhân sự của TSG Việt Nam

Ban lãnh đạo Công ty TSG Việt Nam Holdings cam kết: Người lao động được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi theo quy định của pháp luật: Luật lao động, Luật bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các quy định của nhà nước liên quan đến chế độ và quyền lợi của người lao động

1. Chính sách Lương

Tiền lương – thu nhập của CBNV: Trả lương như thế nào cho hợp lý, tính lương như nào để đảm bảo công bằng trong nội bộ và với bên ngoài luôn là ưu tiên và là mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo.
Công ty TSG I&C hướng tới thực hiện trả lương theo phương pháp trả lương hỗ hợp 3P bao gồm: P1 – Position: Lương trả theo vị trí chức danh công việc; P2 – Person: Lương trả theo năng lực của người thực hiện; và P3 – Performance: Lương trả theo kết quả thực hiện công việc.

2. Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hàng tháng, Công ty TSG Việt Nam Holdings trích nộp các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ, đúng thời hạn với mức đóng và tỷ lệ đóng theo đúng quy định pháp luật bảo hiểm.
Người lao động được tham gia đóng bảo hiểm khi ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty

3. Chế độ phúc lợi – Phụ cấp

Phụ cấp: Ngoài chế độ lương, Công ty TSG Việt Nam Holdings xây dựng đầy đủ các chế độ phụ cấp để hỗ trợ CBNV trong quá trình làm việc như: phụ cấp bữa ăn, phụ cấp xăng xe, điện thoại, phụ cấp công tác.. 
Phúc lợi: Trong chính sách hướng đến người lao động, các chế độ phúc lợi được áp dụng đầy đủ hàng năm bao gồm:
Chương trình du lịch: Hàng năm, ít nhất 2 lần (vào đầu năm và giữa hè) Công ty tổ chức chương trình tham quan du lịch miễn phí cho toàn thể CBNV Công ty nhằm tái tạo sức lao động, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó trong doanh nghiệp.
Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên được tổ chức thường xuyên như: Sinh nhật CBNV, Ốm đau, Sinh con, Kết hôn; Các ngày Lễ tết: Tên dương lịch, Tết âm lịch, Ngày 2/9, Ngày 30/04 - 01/05, Ngày 8/3, ngày 20/10, Ngày Tết thiếu  nhi, Tết Trung thu; Hỗ trợ gia đình khó khăn, các cháu học sinh giỏi

4. Chính sách Thưởng

Thưởng tháng lương thứ 13: Công ty cam kết trả cho người lao động tháng lương thứ 13. Tháng lương thứ 13 sẽ được tính thưởng và chi trả vào cuối năm dựa trên thời gian CBNV chính thức làm việc.
Thưởng kết quả kinh doanh: Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Phòng HCNS lập Tờ trình đề xuất chính sách thưởng cho CBNV. Mức thưởng này được xây dựng căn cứ vào doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính, kết quả thực hiện công việc/ mức độ đóng góp của từng CBNV.
Cổ phiếu ESOP:Chính sách phát hành cổ phiếu tặng cho CBNV đã được Công ty áp dụng triển khai trong chương trình thưởng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

5. Phát triển nghề nghiệp bản thân

Phát triển nghề nghiệp cho CBNV trong Công ty TSG Việt Nam Holdings được Phòng HCNS chủ trì, phối hợp với Phòng ban chức năng qua một hệ thống các định hướng cùng các bước công việc thực hiện thường xuyên như sau:

Định hướng nghề nghiệp cho nhân viên: Thông qua các cuộc phỏng vấn, nói chuyện trực tiếp để tìm hiểu khuynh hướng phát triển của mỗi nhân viên trong doanh nghiệp, từ đó bắt đầu có những bước theo dõi, định hướng nghề nghiệp cho nhân viên.
Thiết lập các mục tiêu dài hạn: Tiếp nối bước định hướng nghề nghiệp, Phòng HCNS và Trưởng Phòng ban chuyên môn bắt đầu thiết lập các mục tiêu dài hạn cho nhân viên để đạt được.
Giao việc cho nhân viên khác hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho nhân viên hiện tại: Dựa trên các phân tích như kinh nghiệm làm việc, hiệu suất, khung năng lực, mong muốn của nhân viên, hay những năng lực nào còn yếu kém để từ đó giao việc cho nhân viên khác hỗ trợ phát  triển nghề nghiệp cho nhân viên đang được chú trọng.
Xác định cán bộ kế thừa: Dựa trên kết quả đánh giá năng lực (ASK) trong suốt quá trình làm việc để quy hoạch, xác định cán bộ kế thừa cho những lần thăng chức hay bổ nhiệm trong tương lai.

Tin liên quan