Tuyển dụng

Ban lãnh đạo Công ty TSG Việt Nam Holdings cam kết: Người lao động được hưởng đầy đủ mọi chế độ quyền lợi theo quy định của pháp luật: Luật lao động, Luật bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các quy định của nhà nước liên quan đến chế độ và quyền lợi của người lao động

1. Chính sách Lương

Tiền lương – thu nhập của CBNV: Trả lương như thế nào cho hợp lý, tính lương như nào để đảm bảo công bằng trong nội bộ và với bên ngoài luôn là ưu tiên và là mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo.
Công ty TSG I&C hướng tới thực hiện trả lương theo phương pháp trả lương hỗ hợp 3P bao gồm: P1 – Position: Lương trả theo vị trí chức danh công việc; P2 – Person: Lương trả theo năng lực của người thực hiện; và P3 – Performance: Lương trả theo kết quả thực hiện công việc.

2. Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hàng tháng, Công ty TSG Việt Nam Holdings trích nộp các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ, đúng thời hạn với mức đóng và tỷ lệ đóng theo đúng quy định pháp luật bảo hiểm.
Người lao động được tham gia đóng bảo hiểm khi ký Hợp đồng lao động chính thức với Công ty

3. Chế độ phúc lợi – Phụ cấp

Phụ cấp: Ngoài chế độ lương, Công ty TSG Việt Nam Holdings xây dựng đầy đủ các chế độ phụ cấp để hỗ trợ CBNV trong quá trình làm việc như: phụ cấp bữa ăn, phụ cấp xăng xe, điện thoại, phụ cấp công tác.. 
Phúc lợi: Trong chính sách hướng đến người lao động, các chế độ phúc lợi được áp dụng đầy đủ hàng năm bao gồm:
Chương trình du lịch: Hàng năm, ít nhất 2 lần (vào đầu năm và giữa hè) Công ty tổ chức chương trình tham quan du lịch miễn phí cho toàn thể CBNV Công ty nhằm tái tạo sức lao động, xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó trong doanh nghiệp.
Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên được tổ chức thường xuyên như: Sinh nhật CBNV, Ốm đau, Sinh con, Kết hôn; Các ngày Lễ tết: Tên dương lịch, Tết âm lịch, Ngày 2/9, Ngày 30/04 - 01/05, Ngày 8/3, ngày 20/10, Ngày Tết thiếu  nhi, Tết Trung thu; Hỗ trợ gia đình khó khăn, các cháu học sinh giỏi

4. Chính sách Thưởng

Thưởng tháng lương thứ 13: Công ty cam kết trả cho người lao động tháng lương thứ 13. Tháng lương thứ 13 sẽ được tính thưởng và chi trả vào cuối năm dựa trên thời gian CBNV chính thức làm việc.
Thưởng kết quả kinh doanh: Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Phòng HCNS lập Tờ trình đề xuất chính sách thưởng cho CBNV. Mức thưởng này được xây dựng căn cứ vào doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tài chính, kết quả thực hiện công việc/ mức độ đóng góp của từng CBNV.
Cổ phiếu ESOP:Chính sách phát hành cổ phiếu tặng cho CBNV đã được Công ty áp dụng triển khai trong chương trình thưởng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

5. Phát triển nghề nghiệp bản thân

Phát triển nghề nghiệp cho CBNV trong Công ty TSG Việt Nam Holdings được Phòng HCNS chủ trì, phối hợp với Phòng ban chức năng qua một hệ thống các định hướng cùng các bước công việc thực hiện thường xuyên như sau:

Định hướng nghề nghiệp cho nhân viên: Thông qua các cuộc phỏng vấn, nói chuyện trực tiếp để tìm hiểu khuynh hướng phát triển của mỗi nhân viên trong doanh nghiệp, từ đó bắt đầu có những bước theo dõi, định hướng nghề nghiệp cho nhân viên.
Thiết lập các mục tiêu dài hạn: Tiếp nối bước định hướng nghề nghiệp, Phòng HCNS và Trưởng Phòng ban chuyên môn bắt đầu thiết lập các mục tiêu dài hạn cho nhân viên để đạt được.
Giao việc cho nhân viên khác hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho nhân viên hiện tại: Dựa trên các phân tích như kinh nghiệm làm việc, hiệu suất, khung năng lực, mong muốn của nhân viên, hay những năng lực nào còn yếu kém để từ đó giao việc cho nhân viên khác hỗ trợ phát  triển nghề nghiệp cho nhân viên đang được chú trọng.
Xác định cán bộ kế thừa: Dựa trên kết quả đánh giá năng lực (ASK) trong suốt quá trình làm việc để quy hoạch, xác định cán bộ kế thừa cho những lần thăng chức hay bổ nhiệm trong tương lai.

1. Chính sách chung về tuyển dụng

 • Công ty cam kết tạo cơ hội tuyển dụng bình đẳng cho toàn thể ứng viên có năng lực, không phân biệt đó là ứng viên nội bộ hay ứng viên bên ngoài, không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc…
 • Toàn bộ hồ sơ, kết quả kiểm tra đánh giá của ứng viên được bảo mật, chỉ giới hạn thông tin với những cá nhân và bộ phận tham gia trực tiếp trong quá trình tuyển dụng.

2. Điều kiện làm việc

 • Tại TSG, Công ty đảm bảo cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, công cụ dụng cụ, tài sản cho CBNV phục vụ quá trình làm việc.
 • Các phòng làm việc chức năng được trang bị cơ sở hạ tầng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; các phòng dịch vụ, hỗ trợ như phòng tiếp khách, phòng họp, phòng hút thuốc… được bố trí, sắp xếp trong không gian rộng rãi, thoáng mát và hòa hợp với thiên nhiên.

3. Giai đoạn thử việc

 • Toàn bộ nhân viên mới đều được đào tạo hội nhập, được trang bị kiến thức cơ bản một cách hệ thống về công ty và công việc trước khi bắt đầu giai đoạn thử việc (đào tạo hội nhập).
 • Thời gian thử việc là 1-2 tháng tùy từng vị trí, nhưng tối đa không quá 02 tháng.
 • Mức lương áp dụng trong giai đoạn thử việc ít nhất bằng 85% mức lương chính thức; các trường hợp ngoại lệ sẽ do Phòng/ Ban yêu cầu tuyển dụng và Phòng HCNS đề xuất và được Tổng Giám đốc phê duyệt.

4. Đánh giá thử việc

 • Trước khi tiến hành tuyển dụng, Trưởng phòng/ Ban cần tuyển dụng có trách nhiệm xây dựng Yêu cầu tuyển dụng trong đó nêu rõ Chương trình thử việc (bao gồm những công việc mà Nhân viên mới phải thực hiện trong thời gian thử việc).
 • Việc đánh giá thử việc của Nhân viên mới được tiến hành dựa trên Chương trình thử việc, đảm bảo tính công bằng, rõ ràng và minh bạch; đánh giá đúng năng lực chuyên môn cũng như thái độ của ứng viên, từ đó sắp xếp, bố trí công việc phù hợp.

5. Ký hợp đồng lao động chính thức

 • Công tác tuyển dụng kết thúc tại thời điểm ứng viên có kết quả đánh giá thử việc đạt yêu cầu.
 • Công ty chỉ ký Hợp đồng lao động chính thức với Ứng viên đạt yêu cầu. HĐLĐ được ấn định thời hạn 03 tháng, 12 tháng, 24 hoặc 36 tháng. Sau 02 lần ký HĐLĐ có thời hạn, CBNV sẽ được Công ty ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo đúng quy định pháp luật Lao động.

6. Chấm dứt hợp đồng lao động

 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động tại TSG, xuất phát từ phía người lao động hay người sử dụng lao động, đều thực hiện đúng theo các quy định pháp luật lao động hiện hành.
 • Tại TSG, Công ty kiên quyết giữ chân những cán bộ năng lực, có nhiệt huyết cùng doanh nghiệp, nhưng đồng thờitôn trọng quyền tự do lựa chọn của từng cá nhân.