Lễ động thổ Dự án TSG CỬU LONG (AMACHI HOTEL)

Vượt qua khó khăn thách thức trong thời gian đại dịch covid-19 bằng kinh nghiệm, sự nỗ lực quyết tâm, ngày 05/08/2020 Chủ đầu tư Công ty cổ phần TSG Việt Nam (Tên tổ chức: HTX thương mại dịch vụ Cửu Long) long trọng tổ chức Lễ động thổ dự án Khách sạn TSG Cửu Long (Amachi Hotel) tại địa chỉ 201 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Hà Nội

Dự án Khách sạn TSG Cửu Long (Amachi Hotel) có tổng diện tích đất lập dự án khoảng 1.814m²; Diện tích đất xây dựng khoảng 1.320m²; Tổng diện tích sàn xây dựng công trình khoảng 11.011m², Dự án xây dựng bao gồm 9 tầng nổi và 2 tầng hầm. Thời gian thi công và hoàn thiện dự án dự kiến đến quý IV năm 2021. Công ty cổ phần đầu tư và  xây dựng TSG là đơn vị tổng thầu.