Tin công ty

Ngày 02/03/2017, TSG long trọng tổ chức kỷ niệm 02 năm thành lập Công ty với sự tham gia của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV trong công ty.