TSG Cửu Long: Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, khởi tạo khách sạn

Ngày 27/7/2017 tại khách sạn Daewoo Chủ đầu tư HTX TM-DV TSG Cửu Long và đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn STS Hospitality đã ký kết thành công hợp đồng Cung cấp dịch vụ tư vấn, khởi tạo khách sạn cho Dự án khách sạn 4 sao Amachi Hotel tại địa chỉ 201 Trường Chinh, Hà Nội