Trung tâm điều hành sản xuất và nghiên cứu công nghệ Vật Liệu

I. Tổng quan chung dự án

1. Tên dự án: Cải tạo, mở rộng Trung tâm điều hành sản xuất và nghiên cứu công nghệ vật liệu

2. Vị trí dự án: Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng TSG 

II. Quy mô dự án

1. Tổng diện tích đất: 484,5 m2

2. Mật độ xây dựng: 69,7%

3. Diện tích xây dựng: 336,1m2

4. Tổng diện tích sàn xây dưng: 1.734,14m2

6. Số tầng: 06 tầng

III. Mặt bằng điển hình