TSG Holdings - Đón vía thần tài - Khai Xuân Rước Lộc

Đón Vía Thần Tài - Khai Xuân Rước Lộc đầu năm 2023. TSG xin gửi chúc tới toàn thể mọi người một năm mới Vạn sự như ý, Đa lộc, Đa tài, Đa phú quý Đắc thời, Đắc lợi, Đắc nhân tâm!

"Tân niên, Tân phúc, Tân phú quý

Tấn tài, Tấn lộc, Tấn bình an."