Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng TSG (tên viết tắt: TSG I&C) đổi tên từ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng MIDECO hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và xây dựng. Trong quá trình hình thành và phát triển, quá trình hoạt động của doanh nghiệp đã được đánh dấu qua một số mốc thời điểm quan trọng, bao gồm:

-      Tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ - MĐC ngày 10/02/1989 của Tổng cục Địa chất, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Địa chất, trực thuộc Bộ Công Nghiệp nặng (nay Bộ Tài Nguyên và Môi trường).

-      Sau khi Chính phủ có chủ trương thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Đầu tư Xây dựng TSG được thành lập lại và hoạt động theo Quyết định số 255/QĐ-TCNSĐT ngày 20/5/1993 của Bộ Công nghiệp nặng (nay Bộ Công thương) về việc thành lập lại Công ty trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam.

-      Ngày 28/11/2005 Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 3902/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103012808 đăng ký lần đầu ngày 15/6/2006.

-      Ngày 22/12/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức thành công phiên đấu giá theo lô cổ phần của Công ty, hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sau khi nhận chuyển nhượng lô cổ phần nêu trên, Công ty cổ phần Đầu tư TSG Việt Nam (TSG Việt Nam Holdings) trở thành cổ đông lớn, sở hữu 9.782.700 cổ phần, chiếm hơn 97,827% cổ phần tại doanh nghiệp này.

-      Với mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam lấy đầu tư - xây dựng làm nòng cốt, TSG Việt Nam Holdings đã sáp nhập và chính thức đổi tên Công ty CP Đầu tư Xây dựng MIDECO thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TSG.

Với lịch sử hình thành lâu dài, với quỹ đất lớn tại thành phố Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TSG được đánh giá là doanh nghiệp có nền tảng thuận lợi để phát triển và trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh, đủ sức thu hút và hấp dẫn các Nhà đầu tư.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TSG

Địa chỉ: Số 183 đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội

Điện thoại: 0243. 8612 384   -  0243. 8613 150

Email: info@tsgvietnam.com.vn   -  Website: www.tsgvietnam.vn