Hợp tác xã thương mại dịch vụ TSG Cửu Long

Địa chỉ: 201 đường Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội.
Mã Số Thuế: 010607000012
Người đại diện /Chủ tịch HDQT/ Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Thái.